Barnmorske- och barnmorskedoulatjänster

Förlossningsförberedelse (gruppkurs)

Förlossningsförberedelse

Förlossningsamtal med barnmorskan

Amningshandledning (hembesök)

Barnmorskans hembesök efter förlossningen

Uthyrningstjänster

TENS-apparat

Babyvåg

Barnmorskedoula vid förlossningen KATTAVA

Barnmorskedoula vid förlossningen PERUS

Barnmorskedoula vid förlossningen PIKA

Barnmorskedoula vid förlossningen SEKTIO

Krista Katainen- Barnmorska-Barnmorskedoula- Amningshandledare

”Jag  är barnmorska, barnmorskedoula, amningshandledare samt mamma till fyra tjusiga barn. Som barnmorska och person är jag öppen, empatisk och lätt att närma sig.  Att främja det naturliga inom förlossningsvården – och över huvud taget i livet – står mig nära hjärtat. Som fyrabarnsmamma har jag  även personlig erfarenhet av olika graviditeter, förlossningar, amning och babytider. Jag är passionerad av förlossningar, moderskap och mitt arbete. Att som barnmorska och doula få ta del av de viktigaste, känslosammaste och unikaste stunderna i olika familjers liv är en stor ära för mig – och känns alltid lika underbart och speciellt.

Jag blev utexaminerad till barnmorska år 2011 och har mångsidig erfarenhet av att arbeta med mammor och barn. Jag har arbetat i förlossningssalen, på barnsängsavdelningen, på övervakningsavdelningen för nyfödda och inom barnsjukvården.

Jag utbildade mig till doula hösten 2016, då jag var på moderskapsledighet med mitt tredje barn. Jag kände att jag som barnmorskedoula kunde utnyttja mitt kunnande mer helhetsmässigt och erbjuda kunderna mångsidigare information och stöd i den nya livssituationen.  Företaget ”Tre Hjärtans Barnmorska”  startade sin verksamhet år 2017 – av passion till mitt kära arbete!

Tre hjärtan syftar på de tre saker som står mig närmast hjärtat – graviditet, förlossning och babytid. I början av graviditeten påbörjas en livslång resa mot moderskap och föräldraskap. Det kan vara svårt att på förhand ens kunna fantisera om hur märkvärdig och betydelsefull resa man kommer att få uppleva. Utifrån mitt arbete och mina personliga erfarenheter vet jag, att graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen kommer att påverka mammans, babyns och hela familjens välmående långt in i framtiden. Förlossningen stannar kvar i minnet för resten av livet. En positiv förlossningsupplevelse är en stor kraftkälla, som stärker självkänslan och påverkar babytiden, parförhållandet och föräldraskapet  på ett positivt sätt.

Mitt mål som barnmorska, doula och amningshandledare är att erbjuda alla familjer jag bemöter ett personligt stöd, ge information och framförallt att vara empatiskt närvarande för familjerna i denna känslofyllda och viktiga livssituation. 

Det har varit härligt och givande att samarbeta med många olika familjer. Att kunna öka tilliten inför födandet, att förbereda föräldrarna inför den magiska förlossningsresan, att närvara vid familjernas sida på vägen mot föräldraskapet, att hjälpa till vid amningssvårigheter…. Med en del familjer har resan varat en kortare tid – och med andra har vi gjort en längre resa tillsammans, kanske till och med upprepade gånger.” 

Om du känner på dig att jag möjligtvis kunde stå till hjälp för Dig eller Er, tag modigt kontakt och fråga mer! Jag är här för er.

Krista – barnmorska, doula & amningshandledare

 

Barnmorsketjänster

Förlossningsförberedelse (gruppkurs)

Förberedelsekursen består av föreläsningar, övningar och diskussioner. Kaffe/ te med tilltugg ingår i priset. Kursen är avsedd för både först- och omföderskor. Man kan delta ensam eller med partner/ stödperson. Barnmorskan delar med sig kunskap om graviditetens sluttid och själva förlossningen. Under kursen går vi igenom förlossningens gång,  vi övar avslappning och olika förlossningsställningar. Partnern/stödpersonen får tips om hur man kan stöda föderskan under förlossningen och under amningstiden.

Som mål är att man kan starta ”förlossningsresan” med gott mod och med tillit till sin egen otroliga kropp! Och att man även vet vad man vill pröva på, och vad som främjar förlossningen.

Jag, som barnmorska vill att kursen skall gynna er förlossning! Med bra förberedelser och med ett öppet sinne kan er förlossning bli en upplevelse som ger krafter, vilka varar ännu till och med efter förlossningen.

Tre Hjärtans Barnmorskans förlossningsförberedelse

 • vad ska man ta i beaktande under graviditetens sluttid
 • vilket förlossningssjukhus ska jag välja?
 • 
hur sätter förlossningen igång?
 • vad kan man göra hemma?
 • när åka till sjukhuset
 • förlossningens fysiologi och olika skeden: öppningssdedet, övergångsskedet, krystningsskedet och efterbördsskedet
 • hormonernas betydelse under förlossningen
 • olika metoder för att lindra smärta: ickemedicinsk smärtlindring, smärtlindring med hjälp av läkemedel
 • hur kan stödpersonen ge stöd under förlossningen?
 • vad är det som händer när babyn föds
 • lite om amning

120€/ par (2x 2,5h)

Anmälan per e-post, telefon eller via menyn ”ota yhteyttä”. Ta gärna kontakt och fråga efter tilläggsuppgifter!

Förlossningsförberedelsekurs 

Kursen ger information och handledning och vi gör också olika övningar inför förlossningen efter dina behov och önskemål. Vi gör tillsammans en önskelista inför förlossningen/en förlossningsplan.

160€ (3h)

Förlossningsamtal med barnmorskan 

Om du upplever att du har behov av att prata med någon om din förlossning, bör du främst ta kontakt med den barnmorska (eller läkare) som skötte din förlossning. Om detta av någon anledning inte är möjligt, kan jag som utbildad barnmorska lyssna och försöka hjälpa dig att få en tydligare bild av händelserna. Vi kan, t.ex. med hjälp av din epikris eller partogram, gå igenom vad som hänt, och reflektera och diskutera över detta tillsammans. Kanske jag kan försöka förklara varför man handlat som man gjort.

90€

Amningshandledning (hembesök)

Kristalle-5

Även om man är väl förberedd, kan det uppstå olika svårigheter gällande amning. Den amningshandledning, som jag erbjuder, baserar sig på mitt kunnande som yrkesbildad barnmorska och WHO:s amningshandledare. Jag har även egen erfarenhet av amning på grund av mina tre barn. Jag lyssnar, stöder och hjälper till enligt bästa kunnande vid olika utmaningar angående amning, bröstmjölk och bröst. Detta kan ske i lugn och ro i ert hem.

120€

(+kilometerersättning 0,42€/km, om över 10km/håll från Borgå centrum)

 

Barnmorskans hembesök efter förlossningen

Barnmorskans hembesök ger handledning t.ex i badande, babyvård, amning eller i andra frågor gällande skötseln av den nyfödde. Detta utgående från familjens behov. Hembesöket kan även beröra det, hur den nyblivna mamman har återhämtat sig efter förlossningen.

 

90€ (+kilometerersättning 0,42€/km, om över 10km/håll från Borgå centrum) 

 

Uthyrningstjänster

TENS-apparat (uthyrning)

Trygg smärtlindringsmetod under förlossninen. TENS är en förkortning för “Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation”. Det är en smärtlindringsmetod som används för att behandla vissa typer av akut och långvarig smärta, t.ex. muskelvärk eller förlossningssmärta. Behandlingen innebär att nerver under huden stimuleras av elektriska strömmar. Det leder till att kroppens eget smärtlindringssystem aktiveras. Smärtan kan då dämpas tillfälligt, men själva orsaken till besvären påverkas inte. TENS-apparatens impulser hjälper till att stimulera kroppens system som frigör endorfiner, alltså kroppens egna smärtlindrande hormoner. 

Elle- TENS är en modern, effektiv och icke medicinsk smärtlindringsmetod utan biverkningar. Den är speciellt avsedd att användas vid förlossningar. Vid graviditet kan Elle-TENS-apparaten användas redan hemma när förlossningen sätter igång. Du kan använda den även på sjukhuset under förlossningen.

Hyran innehåller personliga elektroder samt andra behövliga delar.

Om du är intresserad av apparaten, ta kontakt via e-post, telefon eller via menyn ”ota yhteyttä”.

45€/ 5 veckor (inkl. 24% moms)

Babyvåg (uthyrning)

 

Ta kontakt gällande vågen via e-post, telefon eller via menyn”ota yhteyttä”.

30€/ vecka (inkl.24% moms)

Villkor

Privattjänster: Avbokning senast 24 timmar före beställd tid. Du kan avboka per e-post eller telefon/ textmeddelande. Senare avbokningar eller tider som inte har avbokats debiteras enligt prislistan.

Gruppkurser: Gruppkursernas kursavgift fungerar som bindande anmälan. Ifall någon av kursdagarna måste avbokas på grund av anordnaren, strävar man att ordna en ersättande kursdag enligt överenskommelse, eller så returneras (den avbokade dagens andel) av pengar till kunden.

Av hembesök debiteras 0.42€/km kilometerersättning. (Borgå – Lovisa – Sibbo – Helsingfors – Esbo – Vanda – Kotka – Lahtis + övriga södra Finland enligt överenskommelse).

 

Betalning: kontant (jämna pengar) eller faktura. Det finns även presentkort till salu.

Uthyrningstjäster moms 24%, barnmorsketjänster (hälsovårdsstjänster) moms 0%.

Barnmorskedoulatjänster 

 Kristalle-7

Vad är en doula?

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder ungefär ”en kvinna som ger omvårdnad”. En doulas uppgift är att fungera som stödperson, lyssna, ge information samt stötta den blivande mamman och hennes familj under graviditetstiden, förlossningen och efter förlossningen. Doulan stöder den blivande mamman och familjen utgående från deras behov och förväntningar. En barnmorskedoula har på grund av sin barnmorskeutbildning ett speciellt kunnande om graviditet, förlossning och barnsängstid..

Vad gör en barnmorskedoula?

Barnmorskedoulan hjälper föderskan och hennes möjliga partner/stödperson att förbereda sig inför förlossningen med samtal, med information och med olika övningar. Doulan upptar inte en partners plats som primärt stöd för kvinnan, utan är där för att både stöda föderskan och att hjälpa partnern att stöda kvinnan på bästa möjliga sätt. Barnmorskedoulan ersätter inte barnmorskan under förlossningen utan har då doulans roll. Doulan bestämmer inget angående föderskans vård och framför inte sina egna åsikter, utan agerar endast enligt föderskans önskan.

Om så önskas, kan barnmorskedoulan t.ex. lyssna på fostrets hjärtljud eller göra en yttre och/ eller inre undersökning hemma hos föderskan innan hon åker till sjukhuset. Om inte annat överenskommits, kommer doulan som stöd till förlossningen först då när föderskan åker till sjukhuset.

Kuva nettisivulle 2 pakattu

Varför ha en barnmorskedoula?

Det är bra att ha en barnmorskedoula i synnerhet:

 • om du önskar få information och kunskap som baserar sig på erfarenhet om förlossning och födande.
 • om du under förlossningen vill ha en bekant person som stöd och som du har förtroende för (förutom partnern).
 • om du vill gå igenom din eventuella tidigare förlossningsupplevelse före den kommande förlossningen.
 • om du är rädd eller ängslig kan det hjälpa om man får tala om saken.
 • om du vill försäkra dig om att du/stödpersonen kan använda modersmålet med doulan som tolk under förlossningen.
 • om du inte har en stödperson under väntetiden och/ eller förlossningen.

Enligt undersökningar påverkar doulans närvaro så, att den förkortar på förlossningens längd och den minskar antalet komplikationer och behovet av medicinska smärtlindringsmetoder. Undersökningarna visar också, att föräldrar, som haft stöd av en doula, är mer delaktiga i förlossningen och känner sig nöjdare med sin förlossningsupplevelse. (http://www.cochrane.org/CD003766/PREG_continuous-support-for-women-during-childbirth)

Kuva nettisivulle 1 pakattu

Hur väljer man en lämplig doula?

Det finns doulan med olika kunskaper och erfarenheter. Bekanta dig med olika möjligheter för att hitta den rätta doulan för dig. Vid första träffen är det viktigt att känna att kemin stämmer överens för att du ska kunna känna dig lugn och trygg under väntetiden och vid förlossningen.

Jag, som BARNMORSKEDOULA, kan erbjuda dig information gällande förlossning och hjälpa till i en av livets mest minnesvärda stunder. Jag finns till för att stöda dig före, under och efter förlossningen, enligt dina behov och önskemål.

Ta gärna kontakt och fråga om det är något du undrar över. Första träffen är gratis, den binder inte ännu till något!

Sjukhus där jag doular:

Kvinnokliniken (Helsingfors) 

Esbo sjukhus (Esbo)

Hyvinge sjukhus (Hyvinge)

Kymmenedalens sjukhus (Kotka)

Päijät- Häme sjukhus (Lahtis)

”Vi valde Krista som doula under vår första förlossning. Det kändes tryggt att ha Krista med då hon har så mycket erfarenhet från sitt tidigare jobb som barnmorska ( guld värt att ha med någon som vet hur det fungerar på sjukhus, då kommikationen inte alltid är super från deras sida). Hon var inte bara ett bra stöd för mig utan också för min man under förlossningen. Det kändes som att hon också visste exakt vad vi behövde under olika skeden och hennes kämppe-attityd hjälpte mig att orka då det kändes tungt. Rekommenderar henne varmt!”

-Catarina

Barnmorskedoula vid förlossningen KATTAVA

DM8A4973

 • Kattava- doulapaket innehåller en bekantningsträff på ca 45min ifall det blir kontrakt mellan oss, annors faktureras 60€ för träffen. 
 • 2x 2h träffar under graviditeten
 • telefon- och e-poststöd
 • Elle-TENS-apparat (lånas ut)
 • förlossningsjour (24 timmar i dygnet) 2 veckor före beräknad tid och ända tills babyn är född
 • möjlighet till stöd redan hemma, när förlossningen är igång
 • stöd under förlossningen
 • amningshjälp vid behov + närvaro 1-2h efter förlossningen
 • reservdoula enligt överenskommelse
 • 2x 1,5h träffar efter förlossningen

1290€

Barnmorskedoula vid förlossningen PERUS

IMG_2906

 • Perus- doulapaketet innehåller en bekantningsträff på ca 45min ifall det blir kontrakt mellan oss, annors faktureras 60€ för träffen
 • 1x 2h träff under graviditeten
 • telefon- och e-poststöd
 • Elle-TENS-apparat (lånas ut)
 • förlossningsjour (24 timmar i dygnet) 2 veckor före beräknad tid och ända tills babyn är född
 • möjlighet till stöd redan hemma, när förlossningen är igång
 • stöd under förlossningen
 • amningshjälp vid behov + närvaro 1-2h efter förlossningen
 • reservdoula enligt överenskommelse
 • 1x 1,5h träff efter förlossningen

1090€

 

Barnmorskedoula vid förlossningen PIKA

wp

Passar åt dig, om du inte har behov att träffas under graviditeten/ behovet av doula uppkommer först när förlossningen kanske redan är igång. Jag kommer på plats om jag bara kan!

 • första träffen per telefon/ face to face
 • Elle TENS-appara lånas ut, om det finns en ledig
 • ej dejourering (kan tilläggas 50€/ vecka)
 • möjlighet till stöd redan hemma, när förlossningen är igång
 • stöd under förlossningen
 • 1x 1.5h träff efter förlossningen

790€

Barnmorskedoula vid förlossningen SEKTIO

valmiit-19

 • innehåller en bekantningsträff på ca 45min ifall det blir kontrakt mellan oss, annors faktureras 60€ för träffen
 • 1x 2h träff under graviditeten
 • telefon- och e-poststöd
 • med som stöd före och vid kejsarsnitt
 • amningshjälp vid behov + närvaro några timmar efter kejsarsnitt
 • reservdoula enligt överenskommelse
 • 1x 1,5h träff efter kejsarsnittet

790€

Extraträffar under graviditetstiden/ efter förlossningen 120€/2h (+ möjliga reskostnader.)

För gamla doulakunder -10% av paketpris!