Om mig

KRISTA KATAINEN
BARNMORSKA – BARNMORSKEDOULA – AMNINGSHANDLEDARE

Jag är barnmorska, barnmorskedoula, amningshandledare samt mamma till sex tjusiga barn (fem biologiska + ett fosterbarn). Som barnmorska och person är jag öppen, empatisk och lätt att närma sig. Att främja det naturliga inom förlossningsvården – och över huvud taget i livet – står mig nära hjärtat. Som

sexbarnsmamma har jag även personlig erfarenhet av olika graviditeter, förlossningar, amning och babytider. Jag är passionerad av förlossningar, moderskap och mitt arbete. Att som barnmorska och doula få ta del av de viktigaste, känslosammaste och unikaste stunderna i olika familjers liv är en stor ära för mig – och känns alltid lika underbart och speciellt.


Jag blev utexaminerad till barnmorska år 2011 och har mångsidig erfarenhet av att arbeta med mammor och barn. Jag har arbetat i förlossningssalen, på barnsängsavdelningen, på övervakningsavdelningen för nyfödda och inom barnsjukvården.
Jag utbildade mig till doula hösten 2016, då jag var på moderskapsledighet med mitt tredje barn. Jag kände att jag som barnmorskedoula kunde utnyttja mitt kunnande mer helhetsmässigt och erbjuda kunderna mångsidigare information och stöd i den nya livssituationen.  Företaget ”Tre Hjärtans Barnmorska”  startade sin verksamhet år 2017 – av passion till mitt kära arbete!

”Det var en lottovinst att vi råkade anlita just Krista. Krista som person är både ödmjuk och kunnig och man ser verkligen att hon brinner för det hon gör.”

Tre hjärtan syftar på de tre saker som står mig närmast hjärtat – graviditet, förlossning och babytid. I början av graviditeten påbörjas en livslång resa mot moderskap och föräldraskap. Det kan vara svårt att på förhand ens kunna fantisera om hur märkvärdig och betydelsefull resa man kommer att få uppleva. Utifrån mitt arbete och mina personliga erfarenheter vet jag, att graviditeten, förlossningen och den första tiden efter förlossningen kommer att påverka mammans, babyns och hela familjens välmående långt in i framtiden. Förlossningen stannar kvar i minnet för resten av livet. En positiv förlossningsupplevelse är en stor kraftkälla, som stärker självkänslan och påverkar babytiden, parförhållandet och föräldraskapet på ett positivt sätt.

Mitt mål som barnmorska, doula och amningshandledare är att erbjuda alla familjer jag bemöter ett personligt stöd, ge information och framförallt att vara empatiskt närvarande för familjerna i denna känslofyllda och viktiga livssituation.

”Krista tog proaktivt kontakt i flera omgångar före själva due date och det kändes bra att ha någon som ”levde med” genom hela den mentala förberedningsprocessen. ” Nina (Esbo)

Det har varit härligt och givande att samarbeta med många olika familjer. Att kunna öka tilliten inför födandet, att förbereda föräldrarna inför den magiska förlossningsresan, att närvara vid familjernas sida på vägen mot föräldraskapet, att hjälpa till vid amningssvårigheter…. Med en del familjer har resan varat en kortare tid – och med andra har vi gjort en längre resa tillsammans, kanske till och med upprepade gånger.
Om du känner på dig att jag möjligtvis kunde stå till hjälp för Dig eller Er, tag modigt kontakt och fråga mer! Jag är här för er.

Krista – barnmorska, barnmorskedoula & amningshandledare

UTBILDNING

 • Förlossningsrädsla seminarie 2023 (Suomen doulat rf & Aktiivinen synnytys rf)
 • Hälsovårdar studier fr.o.m. 2019 (Arcada yrkeshögskola)
 • Föda utan rädsla- inspirationsföreläsning 2019 (Susanna Heli)
 • Förlosssningsseminarie 2019 (Suomen doulat rf & Aktiivinen synnytys rf)
 • Stödövningstekniker under graviditeten samt återhämtning 2019 (Tehy & Piritta Hagman)
 • Zonterapeutisk babymassage – workshop 2018 (Eeva Toivonen)
 • Förlossningsberättelsens nya ömmare tolkning- workshop 2018 (Alessandra Sarelin ja Anu Lampinen)
 • Spinning Babies- workshop avancerad 2018 (Jennifer Walker)
 • Med i styrelsen av Suomen doulat rf 2017-2018
 • Aktiivinen synnytys rf, lokal aktiv i Borgå 2017-2018
 • Midwifery Today Conference 2017, Helsinki, (Trust, Intimacy and Love – The Chemistry of Connection)
 • Vattenförlossning 2017 (Johanna Honkanen)
 • Rebozokurs 2017 (Mirjam de Keijzerin ja Thea van Tuylin)
 • Spinning Babies- workshop 2017 (Jennifer Walker)
 • Doulaskolning 2016 (Doulakka, Veera Gindonis)
 • Sex barns mamma (barnen födda 2012-2021)
 • YH Barnmorska 2011 (Arcada)
 • Sjukskötare 2011 (Arcada)
 • Amningshandledare 2010 (World Health Organization)