Miksi kätilödoula?

MIKÄ ON DOULA?

Sana doula tulee kreikankielestä ja tarkoittaa palvelijatarta. Doula on synnytystukihenkilö joka kulkee tulevan äidin ja hänen perheensä rinnalla kuunnellen ja parhaansa mukaan tukien. Doula tukee tulevia vanhempia perheen omien tarpeiden ja toiveiden mukaan, ennalta sovitusti ennen synnytystä, sen aikana ja synnytyksen jälkeen. Olen Suomen doulat ry:n jäsen ja sitoutunut noudattamaan doulan toimenkuvaa.

Kätilödoulalla on kätilön ammatin johdosta erityinen tietotaito raskausajasta, synnytyksistä ja lapsivuodeajasta.MITÄ KÄTILÖDOULA TEKEE?

Kätilödoula tapaa synnyttäjän ennen synnytystä luodakseen suhdetta doulattavaan. Mielellään tutustutaan myös muihin synnytykseen osallistuviin, kuten doulattavan kumppaniin. Luottamussuhteen luominen on tärkeää, jotta synnyttäjää ja hänen mahdollista kumppaniaan voi tukea parhaalla mahdollisella tavalla. Tapaamisissa käydään läpi synnyttäjän toiveita ja valmistaudutaan tulevaan synnytykseen eri keinoin. Synnyttäjän toiveesta kätilödoula voi tulla tueksi jo synnyttäjän kotiin synnytyksen ollessa käynnissä. Tällöin kätilödoula voi toimia kätilönä ja esimerkiksi kuunnella sikiön sydänääniä tai tehdä ulko/sisätutkimuksen synnytyksen edistymisen arvioimiseksi. Muussa tapauksessa kätilödoula tulee synnyttäjän ja tämän mahdollisen puolison tueksi sairaalaan siirryttäessä.

”Päätös ottaa doula toisen lapseni synnytyksen tueksi oli ehdottoman oikea. Olen kiitollinen siitä, että sain doulakseni juuri Kristan, jonka vankasta asiantuntemuksesta, rauhallisesta ja empaattisesta luonteesta vakuutuin heti ensitapaamisella. Krista on hyvin huolehtivainen ja omistautuva työlleen. Sain loistavaa ohjausta sekä hyviä neuvoja niin ennen kuin jälkeen synnytyksen. Kati (Espoo)


KÄTILÖDOULAN HYÖDYT SYNNYTTÄJÄLLE JA SYNNYTTÄJÄN PUOLISOLLE?

Tutkimukset osoittavat, että doulan läsnäolo synnytyksessä lyhentää synnytyksen kestoa, vähentää komplikaatioita kuten imukupin käyttöä sekä keisarinleikkauksia, vähentää lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta sekä lisää todennäköisyyttä, että synnytys jää äidin mieleen positiivisena kokemuksena.

 • Informaatiota ja kokemustietoa synnytyksestä ja synnyttämisestä
 • Synnytyksessä on mukana henkilö, johon on ehtinyt tutustua ennalta ja luoda luottamussuhdetta
 • Mahdollisen edellisen synnytyksen perusteellinen läpikäynti ennen tulevaa synnytystä
 • Mahdollisuus keskustella olemassa olevista synnytykseen liittyvistä peloista
 • Jatkuva tuki ja läsnäolo koko synnytyksen ajan, kätilöiden kiireestä tai vaihtuvista työvuoroista huolimatta
 • Tarvittaessa kätilödoula toimii asioiden selventäjänä sairaalan henkilökunnan ja synnyttäjän välillä
 • Puolison tukeminen uudessa ja jännittävässä tilanteessa, jotta hän taas puolestaan voi tukea synnyttäjää parhaalla mahdollisella tavalla


“Synnytyksessä kätilö-doulan ja kätilön yhteistyö teki tämän ensisynnyttäjän olosta luottavaisen ja Kristasta oli valtava apu ponnistusvaiheessa. Välittömästi synnytyksen jälkeen Krista myös ohjeisti hyvin konkreettisesti alkuimetyksessä ja oli tukena.” Johanna (Helsinki)


MITÄ KÄTILÖDOULA EI TEE?

Kätilödoula ei toimi sairaalassa ollessaan kätilönä. Kätilödoula ei siis korvaa kätilöä eikä myöskään ota mahdollisen puolison paikkaa synnyttäjän läheisimpänä tukijana. Kätilödoulalla on oma erikseen sovittu rooli synnyttäjän ja tämän mahdollisen puolison tukijana. Kätilödoula ei tee päätöksiä synnyttäjän puolesta, mutta hän pyrkii toimimaan kaikissa tilanteissa synnyttäjän toivomalla tavalla.

“Krista oli meille korvaamaton apu synnytykseen valmistautumisessa ja suunnittelussa. Koska olin myös itse tutustunut hyvin Kristaan ennen synnytystä, niin osasimme toimia hyvin tiiminä synnytyksen aikana. Tunnelma synnytyksessä oli koko ajan lämmin ja levollinen ja kaikki meni todella hyvin. Kaikki epäselvyys ja epätietoisuus olivat poissa. Tiesin myös itse koko ajan mitä synnytyksessä on tapahtumassa ja mitä minun kannattaa tehdä puolisoni avuksi.” Kai (Helsinki)MITEN VALITSEN SOPIVAN DOULAN?

Doulia on tänä päivänä jo paljon erilaisia, kuten synnyttäjiäkin. Kuka tahansa voi periaatteessa toimia doulana. Taustat ja koulutukset voivat vaihdella paljonkin. Kannattaa rauhassa tutustua eri vaihtoehtoihin ja miettiä mitkä asiat ovat itselle tärkeitä doulaa valitessa. Tee sopimus sellaisen doulan kanssa jonka seurassa olo tuntuu hyvältä ja luontevalta. Tärkeää on, että luottamussuhde voidaan luoda, ja että kemiat kohtaavat. Doula on sinua ja kumppaniasi varten.

”Meillä oli ilo saada toisen lapsemme synnytykseen mukaan ihanan empaattinen ja superpätevä kätilödoula Krista. Synnytys ei olisi voinut paremmin sujua, kaikki meni suunnitelmien mukaan ja Krista huolehti koko synnytyksen ajan, että toiveeni ja ajatukseni tulevat kuulluksi. Kätilödoulan mukanaolo loi turvallisen ilmapiirin synnytykseen sairaalan kätilöiden ollessa kiireisiä.” Peppiina (Helsinki)


KÄTILÖDOULANA voin tarjota sinulle raskausaikaan ja synnytykseen liittyvää tietoa, sekä auttaa sinua ja mahdollista kumppaniasi valmistautumaan yhteen teidän elämänne ikimuistoisimpaan hetkeen. Kuljen rinnalla ennen synnytystä, sen aikana ja sen jälkeen – tarpeidenne ja toiveidenne mukaan.

Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

SAIRAALAT, JOISSA DOULAAN:

 • Naistenklinikka (Helsinki)
 • Espoon (Jorvin) synnytyssairaala (Espoo)
 • Hyvinkään synnytyssairaala (Hyvinkää)
 • Kymenlaakson keskussairaala (Kotka)
 • Päijät – Hämeen keskussairaala (Lahti)
 • Lohjan sairaala (Lohja)

Täältä löydät eri doulapaketit!